Page Content

Featured Projects Rajkot, Gujarat

Price Trends Rajkot, Gujarat

LocationAverage Rate* (Rs. per sq foot)
ApartmentsIndependent HousesResidential Plots
Rajkot - All4,541 6,419 1,665
- Kalawad Road4,133 6,486 -
- Madhapar3,883 --
- Mavdi5,624 3,640 -
- Raiya Road4,400 7,037 -
- Ahmedabad Highway5,990 6,649 -
- University Road5,431 8,483 -
- Sadhu Vaswani Road6,267 9,521 -
- Rail Nagar3,566 4,506 -
- Jagnath Plot5,802 --
- Ghanteshwer3,845 4,112 -
- Kothariya3,932 4,014 4,251
- Bhakti Nagar4,831 4,079 -
- Malviya Nagar5,052 7,196 -
- Nana Mauva Road4,481 14,321 -
- Gandhi Gram4,286 5,570 -
- Sardar Nagar5,221 6,728 -
- Mota Mauva4,334 --
- Hansraj Nagar3,632 7,242 -
- Jivraj Park5,139 --
- Milpara4,844 --
- Vavdi3,556 --
- Tricon Bagh4,876 --
- Kishan Para7,465 --
- Nana Mauva-3,913 -
- Ishvariya--593
- Shapar1,647 --
- Gunatit Nagar4,814 --
- Race Course Circle7,269 --
- Indraprastha Nagar4,333 --
- Radhika Park4,331 --
- Kankot-2,333 -
- Kalpvan-1,706 -
- Ranchhod Nagar-4,286 -
- Gondal-2,887 -
- Shastri Nagar-4,990 -
- Jamnagar Road-5,432 -
- Saurashtra University Area-8,440 -
- R. K. Park-11,772 -
- Kuvadava--689
* Disclaimer: Data may be approximate.
LocationAverage Monthly Rent* (Rs. per sq foot)
ApartmentsIndependent HousesPaying Guests
Rajkot - All17 13 3
- Kalawad Road17 13 4
- Raiya Road20 13 -
- University Road19 14 -
- Ahmedabad Highway14 16 -
- Madhapar10 --
- Nana Mauva16 9 -
- Alap Green City14 --
- Nana Mauva Road22 --
- Jagnath Plot23 --
- Yagnik Road26 --
- Saurashtra Kala Kendra11 --
- Race Course Circle23 --
- Indraprastha Nagar13 --
- Munjka14 --
- Gandhi Gram15 --
- Dharam Nagar24 --
- Panchnath Plot13 --
- Mota Mauva11 --
- Sadhu Vaswani Road-12 -
- Amin Road-16 -
- Jalaram 2--2
* Disclaimer: Data may be approximate.
LocationAverage Rate* (Rs. per sq foot)
ShopsOffice Spaces
Rajkot - All19,362 9,603
- Tagore Road-9,603
- Dwarkadhish Society15,875 -
- University Road22,212 -
- Kalawad Road20,000 -
* Disclaimer: Data may be approximate.
LocationAverage Monthly Rent* (Rs. per sq foot)
Office SpacesShopsWarehouses
Rajkot - All52 80 6
- Ahmedabad Highway46 73 -
- University Road60 122 -
- Kalawad Road54 79 -
- Malviya Nagar52 --
- Airport Road30 --
- Gunatit Nagar61 --
- Yagnik Road54 --
- Jagnath Plot-54 -
- Gondal Road Highway--5
- Kuvadva Road--8
- Morbi---
* Disclaimer: Data may be approximate.