Page Content

Featured Projects Rajkot, Gujarat

Price Trends Rajkot, Gujarat

LocationAverage Rate* (Rs. per sq foot)
ApartmentsIndependent HousesResidential Plots
Rajkot - All4,252 6,495 2,069
- Madhapar3,936 3,599 -
- Kalawad Road3,674 8,917 1,214
- Mavdi5,271 4,695 -
- Raiya Road4,870 6,500 -
- Ahmedabad Highway5,919 6,975 5,040
- University Road5,556 7,043 -
- Nana Mauva Road3,990 13,723 -
- Sadhu Vaswani Road6,048 9,521 -
- Mota Mauva5,398 --
- Jagnath Plot6,834 --
- Ghanteshwer3,302 4,112 -
- Malviya Nagar5,052 7,196 -
- Rail Nagar3,735 4,051 -
- Race Course Circle6,009 6,509 -
- Bhakti Nagar5,111 4,992 -
- Gandhi Gram-5,327 -
- Shastri Nagar-7,647 -
- Kothariya-2,518 4,251
- Gondal Road Highway4,157 8,215 -
- Ishvariya--611
- Jivraj Park5,511 --
- Vavdi3,444 --
- Dharam Nagar-6,467 -
- Kalpvan-2,514 -
- Ghanshyam Nagar3,650 --
- Indraprastha Nagar4,364 --
- Kailash Park4,545 --
- Krishna Nagar7,021 --
- Nana Mauva3,986 --
- Moti Tanki Chowk4,334 --
- Tricon Bagh4,968 --
- Shapar1,647 --
- Jamnagar Road-4,558 -
- Ranchhod Nagar-4,286 -
- Subhash Nagar-3,857 -
- Kankot-2,333 -
- Jalaram 2-7,871 -
- Kuvadava--689
* Disclaimer: Data may be approximate.
LocationAverage Monthly Rent* (Rs. per sq foot)
ApartmentsIndependent HousesPaying Guests
Rajkot - All17 14 12
- Kalawad Road17 14 3
- Raiya Road19 16 27
- University Road20 12 -
- Ahmedabad Highway14 15 -
- Race Course Circle16 --
- Madhapar12 --
- Nana Mauva16 -16
- Jagnath Plot21 --
- Yagnik Road25 --
- Sadhu Vaswani Road21 --
- Ghanteshwer13 --
- Shastri Nagar-9 -
- Anand Nagar9 --
- Tirupati Nagar12 --
- Nana Mauva Road28 --
- Mota Mauva11 --
- Munjka17 --
- Airport Road-26 -
- Jalaram 2--2
* Disclaimer: Data may be approximate.
LocationAverage Rate* (Rs. per sq foot)
ShopsOffice SpacesIndustrial Buildings
Rajkot - All16,417 8,510 2,579
- Kalawad Road20,000 7,748 -
- Shapar--2,971
- Ahmedabad Highway16,190 --
- University Road13,176 --
- Tricon Bagh-9,271 -
- Haripar Pal--2,188
- Ishvariya---
* Disclaimer: Data may be approximate.
LocationAverage Monthly Rent* (Rs. per sq foot)
Office SpacesShopsWarehouses
Rajkot - All56 81 13
- Ahmedabad Highway53 71 -
- University Road51 85 -
- Kalawad Road55 108 -
- Gunatit Nagar58 --
- Kuvadava--8
- Malviya Nagar63 --
- Gundawadi-71 -
- Jagnath Plot-54 -
- Amin Road---
- Sadar Bazar42 --
- Astron Chowk60 --
- Milpara36 --
- Tricon Bagh86 --
- Bhakti Nagar--25
* Disclaimer: Data may be approximate.