Page Content

Featured Projects Nashik, Maharashtra

Featured Agents Nashik, Maharashtra

  • Astvinayak Real Estate - Broker
  • Mukundraj Real Estate Consultant - Broker

Price Trends Nashik, Maharashtra

LocationAverage Rate* (Rs. per sq foot)
ApartmentsResidential PlotsIndependent Houses
Nashik - All4,055 1,478 4,012
- Pathardi3,574 1,760 4,255
- Indira Nagar3,845 2,485 3,635
- Nasik Road3,575 2,561 3,996
- Trimbak-243 -
- Gangapur4,939 --
- Govind Nagar4,264 4,665 -
- Dwarka3,835 -4,738
- Panchvati3,821 --
- Adgaon3,907 1,192 3,532
- Ashoka Marg4,440 --
- Serene Meadows5,268 3,879 -
- College Road5,212 --
- Igatpuri6,588 898 3,684
- Nasik Pune Highway Road4,400 --
- Chetna Nagar3,676 --
- Tagore Nagar3,634 --
- Ambad3,390 -4,325
- Gangapur Road4,116 3,449 -
- Rameshwar Nagar5,167 4,094 -
- Mhasrul3,234 2,444 -
- Dhruv Nagar3,775 --
- Chandsi2,946 2,034 -
- Mahatma Nagar5,071 --
- Deolali Camp4,059 1,437 -
- Tidke Colony6,456 --
- Makhmalabad-1,695 3,536
- Savarkar Nagar4,698 --
- Bodhale Nagar3,692 2,346 -
- Sadguru Nagar4,830 --
- Mumbai Naka4,215 --
- Hirawadi3,471 --
- Gandharva Nagari3,497 --
- Konark Nagar3,024 -4,250
- Veer Savarkar Nagar4,692 --
- Abhiyanta Nagar3,255 -3,200
- Ozar-934 -
- Pimpalgaon Baswant-1,028 -
- Shikrewadi3,389 --
- Shivaji Nagar2,871 --
- Indira Gandhi Nagar4,246 --
- Satpur Colony3,925 --
- Narayan Bapu Nagar2,368 --
- Lavate Nagar4,558 --
- Rajiv Nagar3,634 --
- Canada Corner5,461 --
- Anand Nagar4,580 --
- Pipeline Road3,736 --
- Tapovan Road-2,299 -
- Mungsara-1,057 -
* Disclaimer: Data may be approximate.
LocationAverage Monthly Rent* (Rs. per sq foot)
ApartmentsIndependent HousesPaying Guests
Nashik - All12 11 4
- Gangapur13 15 -
- Indira Nagar10 --
- Nasik Road9 12 -
- College Road15 12 -
- Govind Nagar12 --
- Ashoka Marg11 10 -
- Pathardi9 8 -
- Mahatma Nagar14 --
- Dwarka10 --
- Tidke Colony13 --
- Serene Meadows15 --
- Rameshwar Nagar13 --
- Bodhale Nagar10 11 -
- Pipeline Road12 --
- Veer Savarkar Nagar13 --
- Nasik Pune Highway Road10 --
- Shankar Nagar13 --
- Chetna Nagar10 --
- Gangapur Road18 --
- Adgaon11 --
- Tagore Nagar9 --
- Savarkar Nagar14 --
- Anandwalli Gaon13 --
- Karmayogi Nagar12 --
- Parijat Nagar14 7 -
- DGP Nagar11 --
- Hirawadi10 --
- Kamatheada10 --
- Dr.Homi Bhabha Nagar10 --
- Om Nagar10 --
- Deepali Nagar10 --
- Mumbai Naka13 --
- Ashok Stumbh13 --
- Mhasrul14 --
- Malegaon11 --
- Lam Road8 --
- Samarth Nagar7 --
- Anand Nagar12 --
- Chandsi14 --
- Sharanpur Road21 --
- Someshwar Colony5 --
- Abhiyanta Nagar9 --
- Sambhaji Nagar18 --
- P&T Colony12 --
- Budha Vihar16 --
- Jail Road9 --
- Satpur Colony8 --
- Sadguru Nagar13 --
- Dhruv Nagar9 --
* Disclaimer: Data may be approximate.
LocationAverage Rate* (Rs. per sq foot)
ShopsAgricultural PlotsOffice Spaces
Nashik - All13,133 140 10,379
- Igatpuri-65 -
- Nasik Road17,333 --
- Bodhale Nagar8,933 --
- Govind Nagar--10,379
- Mumbai-Agra Rd---
- Trambkeshwar Road-288 -
* Disclaimer: Data may be approximate.
LocationAverage Monthly Rent* (Rs. per sq foot)
ShopsShowroomsOffice Spaces
Nashik - All72 75 23
- Nasik Road72 -23
- Nasik Pune Highway Road-75 -
* Disclaimer: Data may be approximate.