Page Content

Price Trends Pondicherry

LocationAverage Rate* (Rs. per sq foot)
Residential PlotsIndependent HousesApartments
Pondicherry - All1,073 4,591 3,890
- East Coast Road403 4,882 3,658
- Villainur617 3,321 -
- Auroville678 3,746 3,503
- Thavalakuppam779 3,687 2,667
- Lawspet2,659 4,147 3,164
- Ariyankuppam1,211 3,328 -
- Kotakupam959 2,756 -
- Reddiar Palayam2,743 4,172 3,949
- Moolakulam1,712 2,963 -
- Karaikal894 9,643 -
- Colas Nagar-20,833 4,893
- Mudaliarpet2,258 4,213 -
- Muthialpet-4,351 4,235
- Vaithikuppam--4,884
- Chinnakalapet663 --
- Krishna Nagar--3,711
- Pakkamudiyanpet-4,000 4,265
- Arumbarthapuram-2,852 -
- Bahour417 --
- Kirumampakkam364 --
- Saram--4,444
- Murungapakkam-3,568 -
- Nettapakkam-500 -
- Dharmapuri-3,542 -
- Heritage Town-9,641 -
- Nainar Mandapam-2,425 -
- Navarkulam1,667 --
- Karuvadikuppam1,796 --
- Kamaraj Nagar1,792 --
- Thengaithittu871 --
- Kanakachettykullam735 --
* Disclaimer: Data may be approximate.
LocationAverage Monthly Rent* (Rs. per sq foot)
Independent HousesApartments
Pondicherry - All8 12
- Reddiar Palayam9 10
- Vaithikuppam-19
- Auroville19 -
- Pinnachikuppam8 -
- Muthialpet5 14
- Lawspet6 -
- Saram8 -
- Kalaivaanar Nagar-7
- Krishna Nagar5 -
- Kotakupam10 -
- Mudaliarpet8 -
- Marie Oulgaret7 -
- Villainur7 -
- Rainbow Nagar-7
- Pakkamudiyanpet-8
- Ariyankuppam5 -
- Jipmer7 -
- Thavalakuppam4 -
- Brindavanam2 -
- Dhanvanthri Nagar5 -
* Disclaimer: Data may be approximate.
LocationAverage Rate* (Rs. per sq foot)
Industrial PlotsCommercial Plots
Pondicherry - All272 861
- Thondamanatham272 -
- Villainur-861
* Disclaimer: Data may be approximate.
LocationAverage Monthly Rent* (Rs. per sq foot)
Office SpacesWarehouses
Pondicherry - All27 13
- White Town17 -
- Lawspet69 -
- East Coast Road11 -
- Mudaliarpet19 -
- Villainur11 -
- Rainbow Nagar-13
* Disclaimer: Data may be approximate.