Page Content

Featured Projects Bhubaneswar, Odisha

Featured Agents Bhubaneswar, Odisha

  • Suvshanti Developers Bhubneshwar - Preferred Broker
  • Omm Shree Acres Tamando Bhubaneswar - Preferred Broker
  • Ad Infratech - Broker
  • Krishna Realty And Marketing - Broker
  • Jena Brothers Infrastructure - Broker
  • Elite Infra - Broker
  • Sahoo Associates - Broker
  • Aashutosh Real Estate - Broker

Price Trends Bhubaneswar, Odisha

LocationAverage Rate* (Rs. per sq foot)
Residential PlotsApartmentsIndependent Houses
Bhubaneswar - All917 3,771 3,350
- Sundarpada323 2,801 2,837
- Patia1,213 3,781 4,435
- Hanspal1,332 2,549 2,650
- Tamando801 2,345 2,701
- Pahal1,271 -2,682
- Kalinga nagar2,880 4,808 -
- Janla583 3,035 -
- Phulna khara860 3,020 3,321
- Khandagiri967 4,099 5,535
- Raghunathpur1,183 4,348 3,370
- Patrapada839 3,466 -
- Nakhara665 -2,581
- Tankapani Road1,473 -3,972
- Jatni361 2,869 3,548
- Pokhariputa2,491 3,909 4,670
- Gudia Pokhari623 2,397 -
- Jharpada2,167 4,456 -
- Atala-3,200 2,588
- Dumuduma1,438 4,349 3,247
- Chandrasekharpur3,002 3,934 -
- Jagamara-4,286 4,018
- Uttara1,798 2,311 -
- Balianta900 -2,539
- Kalpana Square1,450 4,826 -
- Kalarhanga-3,517 -
- Nayapalli-5,249 -
- Pitapalli635 --
- Gothapatna-2,479 -
- Kesura1,332 --
- Kateni Square575 --
- Dhauli Square1,187 --
- Damana Square-5,125 -
- Forest Park3,155 -5,649
- Botanda--3,024
- Mahadev Nagar2,375 -4,667
- Fulanakhara2,233 --
- Ghatikia-3,693 -
- BDA Colony-3,953 -
- Rasulgarh--3,655
- Laxmi Sagar Square--5,320
- Kalinga Vihar--6,335
- Baragarh1,431 --
- Samantarapur1,064 --
- Baragada BRIT Colony1,515 --
- Mancheswar546 --
- Malipada520 --
- Ratang722 --
- Madhusudan Nagar-6,006 -
- Sahid Nagar-5,298 -
* Disclaimer: Data may be approximate.
LocationAverage Monthly Rent* (Rs. per sq foot)
ApartmentsIndependent HousesPaying Guests
Bhubaneswar - All10 7 2
- Patia9 7 2
- Nayapalli14 12 3
- Sundarpada6 5 -
- Kalinga nagar15 7 -
- Kalinga Vihar8 5 -
- Khandagiri8 7 -
- Bomikhal10 8 -
- Raghunathpur11 7 -
- Niladri Vihar-9 1
- Hanspal7 4 -
- Pokhariputa11 6 -
- Sailashree Vihar9 7 -
- Chandaka6 --
- Chandrasekharpur9 12 -
- Baramunda7 7 -
- Satya Vihar-5 2
- Patrapada6 6 -
- Dumuduma9 5 -
- Sahid Nagar18 --
- Forest Park14 6 -
- Chintamaniswar11 2 -
- Rasulgarh-9 -
- Laxmi Sagar Square16 5 -
- Jaydev Vihar16 --
- Kapila Prasad10 6 -
- IRC Village-15 -
- Jharpada-6 -
- Jagamara-3 -
- Tankapani Road-5 -
- Gothapatna-5 -
- BJB Nagar10 --
- Kalarhanga6 --
- Sisupalagarh7 --
- Gudia Pokhari5 --
- Shiripur-7 -
- Phulna khara-6 -
- Old Town-10 -
- Buddheshwari Colony9 --
- Palashuni10 --
- Ghatikia9 --
- Samantarapur9 --
- Damana Square14 --
- V S S Nagar26 --
- Uttara Square4 --
- Gautam Nagar-11 -
- Dharam Vihar-5 -
- Shatabdi Nagar-8 -
- Airport Area-8 -
- Pahal-6 -
* Disclaimer: Data may be approximate.
LocationAverage Rate* (Rs. per sq foot)
Office SpacesShopsIndustrial Buildings
Bhubaneswar - All6,171 6,115 3,182
- Patia5,599 6,799 -
- Rasulgarh6,900 --
- Phulna khara4,529 3,704 -
- Raghunathpur-7,500 -
- Mancheswar--3,182
* Disclaimer: Data may be approximate.
LocationAverage Monthly Rent* (Rs. per sq foot)
Office SpacesWarehousesShops
Bhubaneswar - All30 17 60
- Patia32 10 60
- Rasulgarh44 16 -
- Kharavela Nagar30 --
- Jaydev Vihar19 --
- Mancheswar-21 -
- Sahid Nagar14 --
- Nayapalli33 --
- Gajapati Nagar20 --
- Vivekananda Marg15 --
- Gautam Nagar13 --
- Kalpana Square18 --
- IRC Village15 --
- Damana Square39 --
- Old Town25 --
- Bapuji Nagar---
- Pahal-14 -
* Disclaimer: Data may be approximate.