Page Content

Featured Projects Bhubaneswar

Featured Agents Bhubaneswar

  • Elite Infra - Preferred Broker
  • Orisons Properties - Broker
  • Jena Brothers Infrastructure - Broker
  • Krishna Realty And Marketing - Broker

Price Trends Bhubaneswar

LocationAverage Rate* (Rs. per sq foot)
Residential PlotsApartmentsIndependent Houses
Bhubaneswar - All868 3,621 3,110
- Hanspal1,176 2,575 2,916
- Sundarpada313 2,508 2,755
- Patia964 3,626 4,058
- Pahal1,392 4,062 2,516
- Phulna khara883 3,035 2,692
- Tamando669 2,506 3,090
- Khandagiri823 4,396 3,641
- Kalinga nagar2,500 4,660 4,023
- Janla539 2,572 3,398
- Nakhara966 2,976 2,388
- Patrapada757 3,597 4,714
- Mancheswar650 3,319 3,516
- Gothapatna725 2,473 -
- Raghunathpur1,202 4,579 2,758
- Gudia Pokhari589 1,972 2,797
- Atala550 2,160 2,925
- Pokhariputa1,735 3,960 3,155
- Jharpada1,769 3,403 -
- Tankapani Road1,654 2,595 4,519
- Dumuduma1,973 4,389 4,881
- Jatni323 -3,333
- Balianta663 -2,404
- Nayapalli-5,053 5,322
- Botanda1,857 -2,871
- Bamikhal1,790 4,166 -
- NH-5903 4,500 -
- Madanpur477 1,804 3,523
- Kalarhanga1,989 3,251 4,354
- Andharua714 2,602 -
- Uttara560 2,359 3,029
- Jagamara2,357 3,405 3,283
- Kalinga Vihar822 4,222 5,357
- Rasulgarh1,292 4,213 4,375
- Chandaka451 1,911 1,988
- Kantabada587 1,820 -
- Chandrasekharpur-4,583 -
- Uttara Square624 --
- Samantarapur1,013 4,000 3,309
- Kesura1,300 3,144 -
- Old Town-3,881 8,831
- Kateni Square514 --
- Ratang357 --
- Ranasinghpur1,146 6,259 -
- Damana Square1,214 --
- Gohira Chhak664 --
- Delta Colony-4,000 -
- Jayadev Vihar-5,820 7,679
- Sailashree Vihar-4,980 4,485
- Ghatikia-3,685 -
* Disclaimer: Data may be approximate.
LocationAverage Monthly Rent* (Rs. per sq foot)
ApartmentsIndependent HousesPaying Guests
Bhubaneswar - All9 8 9
- Patia9 8 12
- Khandagiri8 6 3
- Kalinga nagar10 10 -
- Raghunathpur10 5 -
- Jharpada10 6 -
- Nayapalli17 12 6
- Sailashree Vihar10 10 -
- Sundarpada5 6 -
- Patrapada8 4 -
- Chandrasekharpur12 11 -
- Dumuduma8 5 -
- Rasulgarh11 6 -
- Niladri Vihar14 10 -
- Uttara7 4 -
- Bamikhal10 --
- Tankapani Road-7 -
- Sahid Nagar15 13 -
- Hanspal6 --
- Laxmi Sagar Square8 9 -
- IRC Village14 16 -
- Pokhariputa-11 -
- Chandaka5 --
- Damana Square11 9 -
- Kalinga Vihar8 5 -
- Jagamara12 8 -
- Aiginia5 5 -
- Lingipur-5 -
- Lakshmi Sagar-10 -
- Samantarapur5 5 -
- Forest Park28 14 -
- Kanan Vihar-9 -
- Lumbini Vihar-6 -
- Bharatpur-6 -
- Phulna khara7 --
- V S S Nagar8 7 -
- Baragada BRIT Colony-7 -
- Gudia Pokhari7 --
- Kiit Square9 --
- Jayadurga Nagar-12 -
- Palashuni-9 -
- Old Town-7 -
- Kalarhanga-6 -
- Kanan Vihar Ph-2-11 -
- Lingaraj Nagar-7 -
- Chintamaniswar-9 -
- Shampur-7 -
- Baramunda13 --
- Jayadev Vihar8 --
- Ghatikia6 --
* Disclaimer: Data may be approximate.
LocationAverage Rate* (Rs. per sq foot)
Office SpacesShopsMultipurpose Buildings
Bhubaneswar - All6,212 5,581 2,887
- Rasulgarh6,948 --
- Patia4,961 7,038 -
- Phulna khara-3,439 2,887
- Mancheswar3,909 --
- Raghunathpur-7,799 -
- Damana Square-5,444 -
- Kalpana Square6,757 --
- Gudia Pokhari---
* Disclaimer: Data may be approximate.
LocationAverage Monthly Rent* (Rs. per sq foot)
Office SpacesWarehousesShops
Bhubaneswar - All29 18 41
- Patia36 -42
- Sahid Nagar24 --
- Mancheswar47 21 -
- Bapuji Nagar46 -46
- Satya Nagar43 22 -
- Nayapalli26 --
- Jaydev Vihar33 --
- Pahal-14 -
- IRC Village19 --
- Chandrasekharpur25 --
- Vivekananda Marg11 --
- Chintamaniswar16 --
- Cuttack Road44 --
- Acharya Vihar18 --
- Kharavela Nagar41 --
- Jayadev Vihar33 --
- Khandagiri28 --
- Palashuni16 --
- Ashok Nagar36 --
- Dumuduma--31
- Janpath---
- Bamikhal30 --
- Gautam Nagar9 --
- Jharpada14 --
- Forest Park36 --
- Panchasakha Nagar8 --
- Tamando-17 -
* Disclaimer: Data may be approximate.