Page Content

Price Trends Jabalpur, Madhya Pradesh

LocationAverage Rate* (Rs. per sq foot)
Independent HousesResidential PlotsApartments
Jabalpur - All4,432 1,456 3,655
- Vijaynagar3,977 2,774 -
- Madan Mahal4,150 3,148 4,264
- Tilhari4,059 1,325 2,571
- Gowri Ghat4,156 1,600 2,857
- Dhanwantary Nagar3,744 1,700 2,619
- Saliwada2,738 1,034 -
- Adarsh Nagar9,424 -3,709
- Civil Lines14,095 3,504 5,365
- Adhartal3,335 2,250 2,809
- Panagar2,320 1,760 1,778
- Karmeta4,258 1,712 -
- Surtalai-900 2,815
- Kachnar City4,699 --
- Maharajpur3,225 1,609 -
- Sanjeevani Nagar3,551 1,179 -
- Ranjhi2,363 --
- NH-12A-482 -
- Bilhari-1,775 2,974
- Napier Town5,222 -3,524
- Ganga Nagar-1,152 -
- Katanga Colony4,667 -4,130
- Rampur--5,788
- Shakti Nagar3,850 2,000 -
- Panchsheel Nagar4,283 --
- Sagda-1,600 -
- Sarafa Bazar--5,000
- Wright Town--4,768
- Polipathar5,580 --
- Suhagi2,379 --
- Sneh Nagar4,375 --
- Hill View Colony6,000 --
- Dhanvantri Nagar3,200 --
- Sainik Society3,333 --
- Shanti Nagar4,800 --
- Gwarighat road4,130 --
- Sagra-1,250 -
- Barela-300 -
- Tilwara-425 -
- Patan Road-500 -
- Garha-1,111 -
- Mandla Road-1,230 -
* Disclaimer: Data may be approximate.
LocationAverage Monthly Rent* (Rs. per sq foot)
ApartmentsIndependent Houses
Jabalpur - All10 9
- Adarsh Nagar10 8
- Vijaynagar9 8
- Dhanwantary Nagar9 8
- Gorakhpur10 -
- Napier Town13 -
- Tilhari9 7
- Madan Mahal9 8
- Katanga Colony12 9
- Rampur9 8
- Civil Lines16 16
- Shastri Nagar9 -
- Hathital Colony9 -
- Adhartal-7
- Kachnar City-9
- Ganga Nagar-10
- Gowri Ghat8 -
- Bheda Ghat4 -
- Polipathar9 -
- Maharajpur-6
- Karmeta-6
- Ganjipura-8
* Disclaimer: Data may be approximate.
LocationAverage Rate* (Rs. per sq foot)
ShopsCommercial Plots
Jabalpur - All10,365 425
- Vijaynagar10,417 -
- Rampur16,154 -
- Gupteshwar4,500 -
- Panagar-425
* Disclaimer: Data may be approximate.
LocationAverage Monthly Rent* (Rs. per sq foot)
ShopsOffice Spaces
Jabalpur - All54 17
- Wright Town56 17
- Kachnar City53 -
* Disclaimer: Data may be approximate.