Page Content

Price Trends Jabalpur, Madhya Pradesh

LocationAverage Rate* (Rs. per sq foot)
Independent HousesResidential PlotsApartments
Jabalpur - All3,923 1,606 4,281
- Vijaynagar4,294 3,620 4,283
- Dhanwantary Nagar3,482 1,500 -
- Saliwada2,733 865 -
- Tilhari3,561 1,432 4,518
- Madan Mahal4,002 3,013 -
- Karmeta3,082 1,800 -
- Ganga Nagar2,634 1,616 2,140
- Sanjeevani Nagar3,505 2,460 -
- Bilhari4,258 2,250 -
- Maharajpur2,159 1,144 -
- Yadav Colony6,472 --
- Katangi Bypass-745 -
- Adarsh Nagar--4,121
- Wright Town6,248 -3,760
- Shastri Nagar3,145 --
- Napier Town--5,494
- Damoh3,497 -6,417
- Adhartal5,923 --
- Patan Road-500 -
- Gorakhpur--4,972
- Dhanvantri Nagar3,353 --
- Neemkheda1,713 --
- Sainik Society4,635 --
- Ratan Colony7,679 --
- Gwarighat road2,907 --
- Barela-728 -
- Civil Lines--5,984
- Panagar--1,840
- Sagra--2,261
- Polipathar5,069 --
- Vikas Nagar7,500 --
- Kanchghar Chowk3,481 --
- Garha4,399 --
- Surtalai2,727 --
- Prem Nagar5,083 --
- Kachnar City4,278 --
- Lamti-2,025 -
- Choukital-750 -
- NH-12A-695 -
- Mandla Road-1,293 -
* Disclaimer: Data may be approximate.
LocationAverage Monthly Rent* (Rs. per sq foot)
ApartmentsIndependent Houses
Jabalpur - All12 10
- Adarsh Nagar10 8
- Vijaynagar11 9
- Gorakhpur13 11
- Dhanwantary Nagar9 9
- Napier Town15 12
- Tilhari7 10
- Katanga Colony16 15
- Madan Mahal16 14
- Gupteshwar10 6
- Polipathar9 12
- Civil Lines22 -
- Gwarighat road9 -
- Sagra11 -
- Sagda10 -
- Shakti Nagar-7
- Rampur-9
- Amkhera Gaon11 -
- Yadav Colony13 -
- Sheetalpuri13 -
- Bilhari11 -
- Sanjeevani Nagar-10
- Kachnar City-12
- Ganga Nagar-13
- Gora Bazar-10
* Disclaimer: Data may be approximate.
LocationAverage Rate* (Rs. per sq foot)
Jabalpur
* Disclaimer: Data may be approximate.
LocationAverage Monthly Rent* (Rs. per sq foot)
Jabalpur
* Disclaimer: Data may be approximate.