Page Content

Price Trends Jabalpur, Madhya Pradesh

LocationAverage Rate* (Rs. per sq foot)
Independent HousesResidential PlotsApartments
Jabalpur - All4,708 1,547 3,749
- Vijaynagar6,522 4,246 5,815
- Saliwada2,646 1,543 -
- Tilhari3,432 -3,110
- Dhanwantary Nagar3,514 3,258 2,423
- Gwarighat road6,559 3,361 3,443
- Surtalai3,014 838 -
- Barela-642 -
- Adarsh Nagar5,816 -2,687
- Bilhari2,958 2,482 -
- Dhanvantri Nagar3,935 --
- Yadav Colony5,970 --
- Napier Town--4,831
- Amkhera Gaon--3,378
- Trimurty Nagar5,410 --
- Karmeta4,387 --
- Patan Road-517 -
- Neemkheda-610 -
- Civil Lines--4,353
- Gorakhpur--3,469
- Cherital6,333 --
- Katanga Crossing3,413 --
- Vikas Nagar8,333 --
- Damoh5,846 --
- Polipathar3,200 --
- Khamaria2,270 --
- Gowri Ghat3,571 --
- Shakti Nagar2,944 --
- Ranjhi3,030 --
- Tilwara---
- Panagar-300 -
- Bheda Ghat-250 -
* Disclaimer: Data may be approximate.
LocationAverage Monthly Rent* (Rs. per sq foot)
ApartmentsIndependent Houses
Jabalpur - All10 10
- Vijaynagar10 7
- Adarsh Nagar10 -
- Dhanwantary Nagar9 11
- Napier Town13 11
- Madan Mahal11 6
- Gwarighat road9 -
- Polipathar-12
- Civil Lines14 -
- Bilhari9 -
- Tilhari8 -
- Kachnar City-12
- Gorakhpur-10
- Shiv Nagar-5
- Bargi Hills-12
* Disclaimer: Data may be approximate.
LocationAverage Rate* (Rs. per sq foot)
Jabalpur
* Disclaimer: Data may be approximate.
LocationAverage Monthly Rent* (Rs. per sq foot)
Jabalpur
* Disclaimer: Data may be approximate.